امـروز : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

حیدری با اشاره به تلاش آمریکا برای ناامن‌ سازی عراق: آمریکا دنبال اجرای تئوری‌های خود با تاکتیک‌های مختلف در منطقه است/ لزوم پیگیری اجرای مصوبه پارلمان عراق

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به تئوری‌های مختلف آمریکا برای ناامن سازی عراق، گفت: عراق باید نسبت به خروج آمریکایی‌ها از منطقه، تقویت روابط با ایران و همبستگی بین حاکمیت و مردم خود اقدام ک...

حیدری با اشاره به تلاش آمریکا برای ناامن‌ سازی عراق: آمریکا دنبال اجرای تئوری‌های خود با تاکتیک‌های مختلف در منطقه است/ لزوم پیگیری اجرای مصوبه پارلمان عراق

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: دولت بایدن می تواند با تحقق منافع جمهوری اسلامی ایران در برجام، به توافقنامه بازگردد و در این راستا هیچ پیش شرطی از سوی آمریکا قابل پذیرش نیست.

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: دولت بایدن می تواند با تحقق منافع جمهوری اسلامی ایران در برجام، به توافقنامه بازگردد و در این راستا هیچ پیش شرطی از سوی آمریکا قابل پذیرش نیست.

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: دولت بایدن می تواند با تحقق منافع جمهوری اسلامی ایران در برجام، به توافقنامه بازگردد و در این راستا هیچ پیش شرطی از سوی آمریکا قابل پذیرش نیست.
آخرین اخبار